Velkommen!

Velkommen!

Å få se moskus er målet til mer enn ti tusen besøkende hvert år. Foto: CSB
Å få se moskus er målet til mer enn ti tusen besøkende hvert år. Foto: CSB

Som vanlig besøkende er det noen få ting du bør huske på. Lite er forskjellig fra normal folkeskikk i skog og mark generelt. Se nedenfor - "På tur".

NB! - Droner er ikke lov å bruke i nasjonalparken og noen reservater. Les mer her...

Som guide eller leder for organiserte turer er det litt mer å tenke på.  Du må søke om de fleste aktiviteter.  Dette gjelder også ferdsel som kan skade verneverdiene. Les mer her... 
NB! Etter vern at tidligere Hjerkinn skytefelt er "særfordelene" for organisert ferdsel utført av turistforeninger, skoler, barnehager og lignende falt bort. All organsisert ferdsel er nå likestilt med hensyn på om tillatelse trengs.

Vil du sette ut en geocache - se her...

Vil du på sykkeltur - se her...

Om du har behov for motorisert ferdsel, ønsker å bygge nytt eller bygge til eksisterende bebyggelse eller gjøre andre inngrep, må du søke. Les mer her...

På tur

Skal du på tur i verneområdene, gjelder i utgangspunktet allemannsretten. Sammen med reiselivsbedriftene har vi utarbeidet Dovrevettreglene, som gir noen tilleggsråd om god oppførsel i fjellet vårt.

Tidligere Hjerkinn skytefelt ble vernet i april 2018 - se mer om ferdsel i dette området her...

Allemannsretten innebærer både rettigheter (men ikke at man kan kreve) og plikter - dette følger av Allemannsrettens hovedregel - friluftsloven § 2 første ledd: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»
Videre sier Friluftsloven § 11«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»
Man skal med andre ord utvise allminnelig folkeskikk, for eksempel ta med seg søpla si hjem - eller til nærmeste søppelkasse i det minste.

En god og detaljert gjennomgang av de fleste sider ved allemannsretten finner du i bloggen til Marianne Reusch - Allemannsretten.no.

(Publisert:26.01.2015 Sist endret:24.05.2018)

Dovrevettreglene

Trivsel på tur! FOTO: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge

Dovrevettreglene beskriver hvordan nasjonalparkmyndighetene og de som driver organisert reiseliv i verneområdene ønsker at ferdsel til fots, både organisert og uorganisert, skal foregå i verneområdene på Dovrefjell. Klikk her for dovrevettreglene...

(Publisert:24.05.2018)

Velkommen til Moskusstien

Moskusen er et yndet objekt både for guida turer og de som går på egenhånd. Foto: Carl S. Bjurstedt

Page in English...    Seite auf Deutsch... Dovrefjell er, i tillegg til villreinens rike, også moskusens rike. Her finnes den eneste bestanden av moskus i Norge. Om du følger den merkede Moskusstien, har du gode muligheter for å se disse raggete urtidsdyrene. Du kan treffe på moskus langs hele stien på vestsida av E6, men særlig fra Høgsnyta er moskusen vanlig å se ...

(Publisert:14.05.2018 Sist endret:16.05.2018)

Sykling i verneområdene

På tur på Vålåsjøhøvegen, juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Friluftsloven angir reglene for sykling i utmark utenfor verneområder. I friluftsmeldinga ville Stortinget ha lempligere regler for sykling i utmark. Forskriften om motorisert ferdsel i utmark (§ 2 a) ble derfor endret slik at el-sykkel - med hjelpemotor maks 250 W som kutter effekt gradvis til 0 ved 25 km/t og maks fart 6 km/t på el alene - kan brukes i utmark, men slik bruk er fortsatt ...

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:15.08.2018)