Velkommen!

Å få se moskus er målet til mer enn ti tusen besøkende hvert år. Foto: CSB
Å få se moskus er målet til mer enn ti tusen besøkende hvert år. Foto: CSB

Som vanlig besøkende er det noen få ting du bør huske på. Lite er forskjellig fra normal folkeskikk i skog og mark generelt. Se nedenfor - "På tur".

NB! - Droner er ikke lov å bruke i nasjonalparken og noen reservater. Les mer her...

Som guide eller leder for organiserte turer er det litt mer å tenke på.  Du må søke om de fleste aktiviteter.  Dette gjelder også ferdsel som kan skade verneverdiene. Les mer her...

Vil du sette ut en geocache - se her...

Om du har behov for motorisert ferdsel, ønsker å bygge nytt eller bygge til eksisterende bebyggelse eller gjøre andre inngrep, må du søke. Les mer her...

På tur

Skal du på tur i verneområdene, gjelder i utgangspunktet allemannsretten. Sammen med reiselivsbedriftene har vi utarbeidet Dovrevettreglene, som gir noen tilleggsråd om god oppførsel i fjellet vårt.

Allemannsretten innebærer både rettigheter (men ikke at man kan kreve) og plikter - dette følger av Allemannsrettens hovedregel - friluftsloven § 2 første ledd: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»
Videre sier Friluftsloven § 11«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»
Man skal med andre ord utvise allminnelig folkeskikk, for eksempel ta med seg søpla si hjem - eller til nærmeste søppelkasse i det minste.

En god og detaljert gjennomgang av de fleste sider ved allemannsretten finner du i bloggen til Marianne Reusch - Allemannsretten.no.

(Publisert:26.01.2015 Sist endret:16.04.2018)