Informasjonsarbeider (prosjekt) SØKNADSFRIST UTE

Sammen med Rondane-Dovre nasjonalparkstyre lyser vi ut en prosjektstilling som informasjonsarbeider i to og et halvt år.

Søknadsfrist er 10. september 2017.

Fullstendig utlysningstekst finner du her...

Bakgrunnen for prosjektet er nedleggingen av informasjonsstiftelsen iNasjonalparker og det ansvar nasjonalparkstyrene har for informasjon om verneområdene våre. Med stadig økende besøk i verneområdene blir god, korrekt, målrettet informasjon som treffer brukerne stadig viktigere for å forvalte områdene på en god måte. Dette er en viktig del av forvaltningen for at verneverdiene ikke skal forringes og den besøkende får en god opplevelse.

Informasjonsmedarbeideren skal sammen med styrene og forvalterne finne ut hvordan vi gjør dette, og starte iverksetting.

(Publisert:15.08.2017 Sist endret:13.01.2020)