Kart

Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet med tjukk, lilla strek.
Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet med tjukk, lilla strek.

Tidliger lenke til interaktivt kart virker ikke lenger.  Dette skyldes at det ikke lenger er mulig å lage og dele prosjekter eksternt fra Naturbase og tilsvarende kartinnsynsløsninger. Beklager, dette er utenfor vår kontroll.

Området som Dovrefjell nasjonalparkstyre har ansvar for, er innringet med en lilla strek i bildet over. Får å åpne naturbase.no innzoomet på våre områder og med verneområdene vist kan du klikke på denne lenken... Du kommer da til den interaktive kartløsningen i naturbase... Se informasjonen om systemet for hva du kan gjøre.

De nye verneområdene i tidligere Hjerkinn skytefelt er inne i Naturbase fra i dag (14. september 2018). De vises når du trykker lenken til den interaktive kartløsningen. Andre innsynsøsninger som GisLink og InnlandsGIS bør vise dem i løpet av neste uke. Krever oppdatering av deres kartbaser mot Miljødirektoratet.

(Publisert:15.10.2014 Sist endret:02.01.2019)

Vernekart

Viewpoint Snøhetta

Kart over verneområdene viser de offisielle grensene.  Kart sammen ved verneforskrift er arkivert i de aktuelle kommunene og fylkesmennene samt i Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet.

CSB (Publisert:21.12.2011)

Kartbaser

Utsnitt fra naturbase - Dovrefjellområdet.

Det er etter hvert mange kartbaser som inneholder nyttig informasjon om verneområdene og hele landet for den del.  Nedenfor finner du noen sentrale. NB. I InnlandsGIS og GISLINK finner du de fleste tema i en kartportal. Samme grafikkmotor (Silverlight) brukes av NATURBASE (se under), tema her her begrenset til natur.Det krever litt øving og prøving for å finne ut av disse, men bruker du ...

Mobile løsninger, GPS

Det finnes forskjellige kartløsninger for mobil og nettbrett, i tillegg til GPS. Noen av dem viser verneområdene, på samme vis som i Naturbase. På en vanlig GPS vises verneområdene kun som grenser, og (i alle fall på min Garmin) kun i visse målestokker. Det finnes en norsk app, dessverre kun for Android, som du finner i Google Play under navnet "Norgeskart" (NB - finnes gammel versjon, ikke ...

Carl S Bjurstedt (Publisert:28.10.2015)