Kart

Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet med tjukk, lilla strek.
Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet med tjukk, lilla strek.

Lenke til interaktivt kart over verneområdene i Naturbase.  
Inntil videre fungerer det ikke grunnet endringer hos tjenesteleverandør. Bruk HTML-varianten av naturbase inntil videre.
Du kan bl.a. zoome inn og ut, og flytte utsnittet.  Og mye, mye mer - for eksempel tegne inn skutertraseen du søker om å bruke eller finne koordinatene for hytta di.
NB! Det interaktive kartet virker ikke i Chrome! Bruk Explorer eller Firefox.

Området som Dovrefjell nasjonalparkstyre har ansvar for, er innringet med en lilla strek. Verneområdene er vist med skravering etter type - se tegnforklaring i kartet.

Også verneområder utenfor vårt ansvarsområde er vist i det interaktive kartet  - den underliggende kartbasen er landsdekkende.

Merk!

I forbindelse med søknader eller andre behov: Du kan tegne i kartet og lagre resultatet (utsnitt + tegninger) som prosjekt - lagreknapp oppe til venstre. Du kan så sendet resultatet ved å kopiere adressen til kartet etter lagring (slik lenken over er framkommet), eller gi beskjed om at det kan åpnes som prosjekt under det navnet du har gitt det.

(Publisert:15.10.2014 Sist endret:21.02.2018)

Vernekart

Viewpoint Snøhetta

Kart over verneområdene viser de offisielle grenene.  Kart sammen ved verneforskrift er arkivert i de aktuelle kommunene og fylkesmennene samt i Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet.

CSB (Publisert:21.12.2011)

Kartbaser

Utsnitt fra naturbase - Dovrefjellområdet.

Det er etter hvert mange kartbaser som inneholder nyttig informasjon om verneområdene og hele landet for den del.  Nedenfor finner du noen sentrale. NB. I InnlandsGIS og GISLINK finner du de fleste tema i en kartportal. Samme grafikkmotor (Silverlight) brukes av NATURBASE (se under), tema her her begrenset til natur.Det krever litt øving og prøving for å finne ut av disse, men bruker du ...

Mobile løsninger, GPS

Det finnes forskjellige kartløsninger for mobil og nettbrett, i tillegg til GPS. Noen av dem viser verneområdene, på samme vis som i Naturbase. På en vanlig GPS vises verneområdene kun som grenser, og (i alle fall på min Garmin) kun i visse målestokker. Det finnes en norsk app, dessverre kun for Android, som du finner i Google Play under navnet "Norgeskart" (NB - finnes gammel versjon, ikke ...

Carl S Bjurstedt (Publisert:28.10.2015)