Kart

Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet.Nasjonalparken med rød, øvrig områder med grønn strek
Verneområdene Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter er innringet.Nasjonalparken med rød, øvrig områder med grønn strek

Tidliger lenke til interaktivt kart med våre områder uthevet virker ikke lenger.  Dette skyldes at det ikke lenger er mulig å lage og dele prosjekter eksternt fra Naturbase og tilsvarende kartinnsynsløsninger. 

Området som Dovrefjell nasjonalparkstyre har ansvar for, er innringet med en lilla strek i bildet over. Du kommer da til den interaktive kartløsningen i naturbase... ved å klikke lenken og gå vider til kartSe informasjonen om systemet for hva du kan gjøre.
Her er lenke til interaktivt kartutsnitt zoomet inn på våre områder og med verneområdene markert. Du kan klikke i et verneområde og få nærmere opplysninger om området. Dessverre får vi ikke delt utsnitt med våre yttergrenser markert.

Alle eksisterende verneområder er nå oppdatert i det interaktive kartet.

(Publisert:15.10.2014 Sist endret:11.02.2020)

Vernekart

Viewpoint Snøhetta

Kart over verneområdene viser de offisielle grensene.  Kart sammen ved verneforskrift er arkivert i de aktuelle kommunene og fylkesmennene samt i Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet.

CSB (Publisert:21.12.2011)

Kartbaser

Utsnitt fra naturbase - Dovrefjellområdet.

Det er etter hvert mange kartbaser som inneholder nyttig informasjon om verneområdene og hele landet for den del.  Nedenfor finner du noen sentrale. NB. I InnlandsGIS og GISLINK finner du de fleste tema i en kartportal. Samme grafikkmotor (Silverlight) brukes av NATURBASE (se under), tema her her begrenset til natur.Det krever litt øving og prøving for å finne ut av disse, men bruker du ...

Mobile løsninger, GPS

Det finnes forskjellige kartløsninger for mobil og nettbrett, i tillegg til GPS. Noen av dem viser verneområdene, på samme vis som i Naturbase. På en vanlig GPS vises verneområdene kun som grenser, og (i alle fall på min Garmin) kun i visse målestokker. Det finnes en norsk app, dessverre kun for Android, som du finner i Google Play under navnet "Norgeskart" (NB - finnes gammel versjon, ikke ...

Carl S Bjurstedt (Publisert:28.10.2015)