Møteplan 2017

Styret har vedtatt denne møteplanen for 2017:

Dato

Uke

Tid

Utvalg

Sted

Mandag 13. februar.

  7

kl.10

Arbeidsutvalget

AVLYST

Mandag 27. mars

 13

 

Nasjonalparkstyret

 Hjerkinn

Mandag 8. mai.

 19

kl. 10

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Torsdag 15. juni.

 24

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Dombås

Mandag 28.august.

 35

kl. 10

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 2. oktober.

 40

 

Nasjonalparkstyret

Hjerkinn

Mandag 6. november

 45

kl. 10

Arbeidsutvalget

AVLYST

Mandag 18. desember.

 51

 

Nasjonalparkstyret

 

Møtet i nasjonalparkstyret i uke 24 er satt opp med to dager som en mulighet for befaring, om det skulle oppstå behov for / ønske om det.

Møter i arbeidsutvalget (AU) avholdes som telefonmøte ved behov. I tillegg kan komme ekstra møter ved behov (hastesaker) - disse tas normalt per e-post.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:01.11.2017)