Styremøter 2020

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2020. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut.

Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til.

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. 
Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Dette er den offisielle møteboka.
Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon. Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlova havner i registeret.

På grunn av produksjonslinjen vår blir dessverre innkallingene svært store, det er bare å smøre seg med tålmodighet ved nedlasting.
Feil i systemet som hindret generering av protokoll med samla sak ble utbedret i sommer. Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak uten vedlegg - disse gir best oversikt over saken når den er ferdig behandlet.

18.3.2020 - konstituering 

nettmøte - korona ... InnkallingProtokoll 
11.5.2020  nettmøte - korona ... InnkallingProtokoll
8.6.2020 Hjerkinn InnkallingProtokoll
5.10.2020 Hjerkinn InnkallingProtokoll - Protokoll med samla sak
 7.12.2020 Oppdal InnkallingProtokoll - Protokoll med samla saksframstilling
(Publisert:13.03.2020 Sist endret:17.12.2020)