Bengt Fasteraune

Leder - styre og arbeidsutvalg Kommune: Dovre  Rolle i egen kommune: Kommunestyremedlem (stortingsrepr f.o.m. oktober 2018) Parti: SP e-post: bengt.fasteraune@stortinget.no Telefon (mobil): 474 65 370

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:14.11.2018)

Ståle Refstie

Nestleder i styret og arbeidsutvalget Kommune: Sunndal  Rolle i egen kommune: Ordfører Parti: Ap e-post: stale.refstie@sunndal.kommune.no  Telefon (mobil): 481 23 126

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:14.04.2016)

Ingvill Dalseg

Medlem i styret og arbeidsutvalget Kommune: Oppdal  Rolle i egen kommune: Varaordfører Parti: H e-post: ingda@trondelagfylke.no Telefon (mobil): 926 90 475

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:25.11.2019)

Mariann Skotte

Medlem i styret og arbeidsutvalget Kommune: Lesja  Rolle i egen kommune: Ordfører Parti: Sp e-post: mariann.skotte@lesja.kommune.no Telefon (mobil): 909 47 244

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:13.04.2016)

Hilde Frankmo Tveråen

Medlem i styret og arbeidsutvalget. Kommune: Folldal   Rolle i egen kommune: Ordfører Parti: Ap e-post: hftver@online.no Telefon (mobil): 908 38 059

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:25.11.2019)

Magnhild Vik

Medlem i styret, vara (1) i arbeidsutvalget. Kommune: Rauma  Rolle i egen kommune: Formannskapsmedlem Parti: Sp e-post: mavik99@hotmail.com Telefon (mobil): 996 22 933

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:13.04.2016)

Sidsel Pauline Rykhus

Medlem i styret, vara (2) i arbeidsutvalget.  Fylkesommune: Møre og Romsdal Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem (Varaordf. Molde) Parti: Ap e-post: sidsel.pr@gmail.com Telefon (mobil): 415 65 306

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:25.11.2019)

Rolf Jonas Hurlen

Medlem i styret, vara (3) til arbeidsutvalget Kommune: Nesset  Rolle i egen kommune: Ordfører Parti: H e-post: rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no Telefon (mobil): 901 46 076

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:13.04.2016)

Kurt Fossum

Kurt Fossum

Styremedlem (erstattet Christian Steenland fra og med desember 2016) Kommune: Tynset  Rolle i egen kommune: Kommunestyremedlem Parti: V e-post: kurt.fossum@tynset.kommune.no Telefon (mobil): 454 05 458

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:14.12.2016)

Ellen Haugen Bergsrønning

Styremedlem Fylkeskommune: Sør-Trøndelag  Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem Parti: Ap e-post: ellen.haugen.bergsronning@stfk.no Telefon (mobil): 993 07 853

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:13.04.2016)

Iver Erling Støen

Styremedlem. Fylkesommune: Oppland  Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem Parti: Ap e-post: iver.erling.stoen@lo.no Telefon (mobil): 908 50 811

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:25.11.2019)

Bård Sødal Grasbekk

Styremedlem Fylkesommune: Hedmark Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem Parti: MDG e-post: bard.sodal.grasbekk@mdg.no Telefon (mobil): 452 42 148

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:14.04.2016)

Ola Husa Risan

Varamedlem i styret Kommune: Oppdal kommune  Rolle i egen kommune: Kommunestyremedlem Parti: Sp e-post: ohr@sp.no Telefon (mobil): 993 73 780   

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:13.04.2016)

Maja Solli

Varamedlem i styret Kommune: Sunndal Rolle i egen kommune: Parti: V e-post: maja.solli@gmail.com Telefon (mobil): 924 99 697

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:11.09.2019)

Toril Melheim Strand

Varamedlem i styret. Kommune: Nesset Rolle i egen kommune: Formannskapsmedlem Parti: Ap e-post: toril.melheim@gmail.com Telefon (mobil): 922 15 455

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:25.11.2019)

Jann Erik Dalum

Vigga.no.

Varamedlem i styret. Kommune: Lesja Rolle i egen kommune: Formannskapsmedlem Ap Ap e-post: jann-erik.dalum@lesja.kommune.no Telefon (mobil): 481 10 993

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:14.04.2016)

Torbjørn Rødstøl

Varamedlem i styret. Kommune: Rauma Rolle i egen kommune: Parti: Ap e-post: roedstol@online.no Telefon (mobil): 928 04 972

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:11.09.2019)

Dovre (ubesatt)

Varamedlem i styret. Kommune: Dovre  Rolle i egen kommune: Parti: e-post:   Telefon (mobil): Ubesatt etter at Inger-Lise Vorkinn avgikk ved døden i jula 2018.

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:03.05.2019)

Egil Eide

Varamedlem i styret. Kommune: Folldal Rolle i egen kommune: Formannskapsmedlem Parti: SP e-post: egil.eide@folldal.kommune.no Telefon (mobil): 918 05 560

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:14.04.2016)

Merete Myhre Moen

Varamedlem i styret. Kommune: Tynset Rolle i egen kommune: Ordfører Parti: SP e-post: merete.myhre.moen@tynset.kommune.no Telefon (mobil): 906 11 252

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:14.04.2016)

Rune Krogh

Varamedlem i styret. Fylkesommune: Sør-Trøndelag Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem Parti: Sp e-post: rune.krogh@stfk.no Telefon (mobil): 952 37 184

(Publisert:13.04.2016)

Arild Johannes Iversen

Varamedlem i styret. Fylkesommune: Møre og Romsdal Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem  Parti: KrF e-post: arild.iversen@mrfylke.no Telefon (mobil): 970 31 056

(Publisert:13.04.2016)

Wenche Kristin Haug Almestrand

Varamedlem i styret. Fylkesommune: Oppland Rolle i egen kommune: Fylkestingsmedlem Parti: Frp e-post: wenche.kristin.haug.almestrand@oppland.org Telefon (mobil): 994 37 037

(Publisert:13.04.2016)

Gunn Randi Fjæstad

Varamedlem i styret. Fylkesommune: Hedmark Rolle i egen kommune: Fylkesvaraordfører Parti: Ap e-post: gunn.fjaestad@hedmark.org Telefon (mobil): 910 06 567

(Publisert:13.04.2016)
Vis nyhetsarkiv