Nyheter

Hjerkinnhørunden er oppkjørt nå!

Svånåtindan, Snøhetta og Kolla 13.2.2018 (Foto: CSB)

Løypa ble kjørt opp lørdag 17. februar for første gang på tre vintre - de to foregående har det vært for lite snø. Den blir kjørt opp med snøskuter omtrent en gang i uka ved behov og gir flott ...

CSB (Publisert:20.02.2018)

Hvorfor er Gamle kongeveg frest opp fra Jøroskloppa?

Kongevegen er frest opp, 15. februar 2018 (Foto: CSB)

De som går skitur fra Grønbakken eller Jøroskloppa – eller Hjerkinnhørunden - vil se at Kongevegen er ryddet for snø opp mot Porten og etter hvert blir det ryddet noe videre. Grunnen er at telen skal ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:20.02.2018)

Lokalbefolkningen er glade i fjellet sitt (vårt...)

  RURALIS, kanskje bedre kjent under sitt tidligere navn Bygdeforskning, har spurt drøyt 800 personer som bor rundt Dovrefjell (dvs. i kommunene Oppdal, Folldal, Dovre, Lesja, Rauma, Nesset og ...

(Publisert:07.02.2018)

Møteplan 2018

Styrerepresentanter og vara 2015-2019

Møteplanen finner du som lenke i aktueltruta til høyre på framsida, eller her...

(Publisert:16.01.2018)

Protokoll styremøte 18. desember er klar

Denne hytta skulle bygges uten å anlegge vei eller parkeringsplass. Nasjonalparkstyret vil ha inngrepene fjernet og tilbakeført til natur (Sak 53/17). Foto: Lars Børve

Protokollen er klar og ligger som vanlig under "styredokumenter" (under "styret" i toppmenyen).  Lenke til vedtaksprotokoll... Lenke til protokoll med samlet saksframstilling... De aller ...

(Publisert:05.01.2018 Sist endret:08.01.2018)

Mardalen naturreservat - høyring av forvaltningsplan

Gamle styvingstre av alm på Jutneset. Styvingstre blir ofte gamle, og er dermed viktige habitat for mange raudlista artar. I tillegg har styvingstre ein kulturhistorisk verdi.
Foto: Kristin Wangen

Dovrefjell nasjonalparkstyre har utarbeidd forvaltningsplan for Mardalen naturreservat i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Planen vert no sendt på høyring, med frist for å gje fråsegn 28. februar 2018 ...

CSB (Publisert:03.01.2018)
Vis nyhetsarkiv