Nyheter

Innkalling og sakliste til styremøte 18. desember

Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke her... MERK: Alle ...

CSB (Publisert:12.12.2017)

Ny medarbeider på Hjerkinn

Rebecca er godt kjend med rein. Tamrein, rett nok. (Foto: Olav Vaagaasøydegard)

Rebecca Nedregotten Strand har takka ja til stillinga som informasjonsarbeidar for Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Denne stillinga er ei prosjektstilling i 2 1/2 år, eit hovudmål ...

CSB (Publisert:15.11.2017 Sist endret:12.12.2017)

Postlista (snart) ajour

Det er Fylkesmannen som journalfører og arkiverer våre dokumenter, og særlig i 2015 og 2016 har det vært etterslep på journalføring spesielt av utgående post, grunnet manglende kapasitet hos arkivet ...

(Publisert:15.10.2017)

Statsbudsjettet 2018: Buss på Snøheimvegen

Kø for Snøheimbussen - også i framtida.  (Foto DNPS/CSB)

I miljøverndepartementets budsjettproposisjon framgår at "Klima- og miljødepartementet går inn for at Snøheimvegen ikkje blir fjerna og tilbakeført naturen, men blir liggjande slik at trafikken inn ...

CSB (Publisert:12.10.2017 Sist endret:15.10.2017)

Protokoller styremøte 2.10. er klare

Hit, men ikke lenger!

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:04.10.2017 Sist endret:15.10.2017)

Innkalling styremøte 2. oktober

Snøhetta - skyer driv (Foto CSB)

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke her...

(Publisert:26.09.2017 Sist endret:04.10.2017)
Vis nyhetsarkiv