Nyheter

Moskusstien åpnet - vellykket men forblåst

Statssekretær Lars Andreas Lunde skjærer over snora av moskusull og åpner stien offisielt. (Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt strammer snora.)

Omtrent 30 personer deltok i åpningen av moskusstien mandag 26. juni. Stien skal kanalisere trafikk som tidligere har gått innover Stroplsjødalen, for å bedre trekkmulighetene for villreinen ...

(Publisert:27.06.2017)

Åpning av Moskusstien mandag 26. juni

Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å ønske alle interesserte velkommen til et enkelt arrangement for offisiell åpning av Moskusstien. Dato:         &nb ...

(Publisert:20.06.2017)

Protokoll styremøte 15. juni er lagt ut

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Vedtaksprotokoll og ...

(Publisert:20.06.2017)

Tilleggssak møtet i nasjonalparkstyret 15.6.

Møteinnkalling til 15.6. er nå oppdatert med en tilleggsak: Søknad om vedlikehold av kjøresporet Snøfjelltjønnvegen i Oppdal (sak 39/17). Se forrige nyhet for å finne den i innkalling/sakliste.

(Publisert:14.06.2017)

Innkalling og sakliste til styremøte 15. juni

NB Oppdatert med en tilleggsak - 39/2017 Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter       ...

(Publisert:08.06.2017 Sist endret:20.06.2017)

Moskusstien blir merket nå

Veivisertavlene skal ut i terrenget. 170X30 10 mm cortanstål, med 50X50 plate som fot (graves ned). Tunge saker- 40 kg ca. Ingolf Røtvei med pakkramme, Eli Grete Nisja løfter tavleenden mens Håvard Rønning fester grep. Oppdal allmenning ved Ingolf og Håvard er leid inn på tjenestekjøp av Statens naturoppsyn til jobben. Eli Grete og fotograf var på befaring for endelig plassering av infotavler (nederst i artikkelen) for stien og for pilegrimsleden ved Jøroskloppa. (Foto: C. S. Bjurstedt)

Moskusstien blir en pilot både på å styre besøkende unna følsomme områder ved hjelp av god tilrettelegging, og på å ta i bruk det nye designet for Norges nasjonalparker i en slik sammenheng. I går ...

CSB (Publisert:31.05.2017 Sist endret:01.06.2017)
Vis nyhetsarkiv