Nyheter fra Dovrefjell-Sunndalsfjella

Nyheter

På leit i øydelagde fangstgroper

Tilsette ved Norsk Villreinsenter studerer fangstgropa som vart øydelagd under kabelgraving. (Foto: R.N.Strand)

Korleis såg fangstgropene på Dovrefjell ut då dei var i bruk, og kor gamle er dei? Ulovleg graving øydela to freda kulturminne i haust. No kan arkeologar finne svara på spørsmål om fortida i det som ...

R.N.Strand (Publisert:16.08.2018 Sist endret:17.08.2018)

Styret åpner for sykling på Vålåsjøhøvegen under villreinjakta

På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Under årets villreinjakt (20.8.-17.9.) blir det lov til å sykle på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern. Det har styret for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark vedtatt i ...

Reb S (Publisert:15.08.2018 Sist endret:17.08.2018)

La stå...

Temperaturlogger og merking

Forskerne inntar Dovrefjell nå. Noen av dem setter ut installasjoner som bør få stå i fred. Så ser du noe "rart", ikke begynn å fikle! Med mindre det åpenbart er søppel - da tar du det med deg.

(Publisert:26.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Protokoll styremøte 11. juni

Protokollen er nå klar og ligger som vanlig under Styret > Møtedokumenter > Møtedokumenter styremøte > 2018. Direkte lenke... Grunnet tekniske problem er denne gang ikke protokoll med ...

(Publisert:20.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Styremøte 11. juni

Tilbake mot Snøheim etter tidlig sommerskitur (5.7.2015!) på Snøhetta-Vesttoppen.

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Flertallet saker knytter seg til motorferdsel i de nye verneområdene, da spesielt Snøheimvegen. Møtet er på Hjerkinn.

CSB (Publisert:05.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Arbeidsutvalget 7. mai - skepsis til ekspertutvalget

Det var kun en sak i dette møtet - uttalelse til til ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Finnes på vanlig plass under ...

CSB (Publisert:23.05.2018 Sist endret:15.08.2018)
Vis nyhetsarkiv