Nyheter

Styremøte 11. juni

Tilbake mot Snøheim etter tidlig sommerskitur (5.7.2015!) på Snøhetta-Vesttoppen.

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Flertallet saker knytter seg til motorferdsel i de nye verneområdene, da spesielt Snøheimvegen. Møtet er på Hjerkinn.

CSB (Publisert:05.06.2018)

Arbeidsutvalget 7. mai - skepsis til ekspertutvalget

Det var kun en sak i dette møtet - uttalelse til til ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Finnes på vanlig plass under ...

CSB (Publisert:23.05.2018 Sist endret:24.05.2018)

Moskusstien på nett!

Velkommen til Moskusstien på Dovrefjell (Foto: AJM)

Vi har nå produsert og lagt ut informasjon om Moskusstien på norsk, engelsk og tysk. Se lenkene moskusstien.no   muskoxtrail.no moschusochsenweg.no

CSB (Publisert:16.05.2018 Sist endret:24.05.2018)

Oppdatering av sidene etter vernevedtaket for Hjerkinn

På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Sidene er nå oppdatert ut fra vedtak om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern. Dette er nytt: Ferdsel i de nye verneområdene (ny ...

(Publisert:24.05.2018 Sist endret:25.05.2018)

Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt

Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)

Det tidligere Hjerkinn skytefelt ble vernet som nasjonalpark og landskapsvernområde veg Kgl.res. 20. april 2018. Verneforskriftene bestemmer at vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med ...

(Publisert:08.05.2018 Sist endret:24.05.2018)

Protokoll styremøte 9. april

Protokollen er nå klar og ligger som vanlig under styrepapir. Direkte lenke... Grunnet tekniske problem er denne gang ikke protokoll med samla saksframstilling produsert.

(Publisert:20.04.2018 Sist endret:24.05.2018)
Vis nyhetsarkiv