Nyheter

Høring - mulig godkjenning av kjørespor til Tverrfjellet

Spor etter kjøring ved Tverrfjellet, august 2018

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk. Høringsfrist 10. mars. Merk - grunnet problemer med dokumentproduksjon og -utsending i forbindelse ...

(Publisert:08.02.2019)

Abonner på nyhende

By FOTO:FORTEPAN / Nagy Gyula, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50573809

Det ser ut som varsling av nyhende har sluta  å virke ein gang i haust for dei som har abonnert. Men abonnerer du på nytt no, verkar det . Sjå boksen til høgre -  abonner på ...

(Publisert:11.02.2019)

Protokoll styremøte 10.12.2018

Styremøte 10.12.2018 - protokollen er nå lagt under møtepapirer, evt her... På grunn av omlegging av systemene i forbindelse med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark til ...

(Publisert:11.01.2019 Sist endret:11.02.2019)

Styremøte 10.12.2018 - møtepapirer

Styremøte 10.12.2018 - dokumenter under møtepapirer, evt her...

(Publisert:09.12.2018 Sist endret:11.02.2019)

Kjørbøker og søknader - motorferdsel i vinter

Om vinteren er det skuter i nær sagt alle saker dette gjelder

Vi sender nå ut kjørebøker for kommende vintersesong. Har du ikke sendt inn den gamle, får du heller ikke ny! Har du behov for motorferdsel i vinter og ikke har en løpende tilatelse, må du søke ...

(Publisert:22.11.2018 Sist endret:11.02.2019)

Bengt Fasteraune fortsetter

Vår styreleder Bengt Fasteraune fortsetter som leder i nasjonalparkstyret. Han møter fra og med høstsesjonen som fast stortingsrepresentant etter Ivar Odnes, som døde i sommer. Fasteraune har ...

(Publisert:14.11.2018 Sist endret:11.02.2019)
Vis nyhetsarkiv