Administrativt kontaktutvalg - besøksstrategi

Asgeir Meland orienterer faglig kontaktutvalg om besøksstrategi. Hjerkinn, 29.1.2020.
Asgeir Meland orienterer faglig kontaktutvalg om besøksstrategi. Hjerkinn, 29.1.2020.

Dette utvalget består av administrativt ansatte medlemskommunene, aktuelle fylkesmenn og villreinforvaltningen, og fungerer som en faglig ressurs og diskusjonsforum for forvalterne

Utvalget møttes på Hjerkinn 29.1. og hovedmomentet var arbeidet med besøksstrategi.

(Publisert:24.02.2020 Sist endret:15.02.2021)