Arbeidsutvalget 28.8. - protokoll

Protokoll fra (telefon-)møte i arbeidsutvalget ligger nå ute - lenke til PDF... (vedtaksprotokoll)

Du finner alltid disse dokumentene under / Styret / Møtedokumenter / Møtepapirer AU-møte

I og med det var avvik fra innstillinger, er det også utarbeidet protokoll med samlet saksframstilling...

Grunnet ferieavvikling ble utlegging forsinket. De vedtakene gjeder har fått beskjed umiddelbart etter møtet.

(Publisert:12.09.2017 Sist endret:15.08.2018)