Besøksstrategi - høring avsluttet- les uttalelsene

Høringen er nå avsluttet. 

Høringsuttalelsene finner du her ...  (Det vil nok vare fram mot 20.2. før vi har fått alle.)

(Publisert:15.02.2021 Sist endret:25.02.2021)