Besøksstrategi for Dovrefjell - HØRING - NY frist 15.2..

Utkast til Besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell er nå lagt ut for høring.

Besøksstrategien er nasjonalparkstyrets strategi for å styre og kommunisere med brukere og besøkende. Den er også en forutsetning for at vi skal kunne få midler til tilrettelegging og informasjon.

Du finner planen her ...

Merknadsfrist er 15. februar 2021.
I styremøte 7.12. valgte styret å forlenge fristen, bl.a. av hensyn til møteplanen i kommunestyrene.

.

Utkast til Besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell er skrevet i en periode på et og et halvt år.Prosessen har vært omfattende med involvering av næringsliv, kommuner og organisasjoner, og høring før godkjenning av Miljødirektoratet.

Dovrefjell nasjonalparkstyre er ansvarlig forvaltningsmyndighet. Arbeidet er organisert av nasjonalparkforvalterne for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.
Sekretariat og prosessledelse er ivaretatt av Asgeir Meland, Nasjonalparken Næringshage AS.
Besøksstrategiens kommunikasjonsplan er skrevet av Martine Hårstad, informasjonsrådgiverfor Dovrefjell nasjonalparkstyre. (Ikke stopp lesing når du tilsynelatende er kommet til siste side - 59 - på neste oppslag starter kommunikasjonsplanen!)

Dovrefjell nasjonalparkstyre takker de mange som har bidratt i utvikling av besøksstrategien. En særlig takk er rettet til Marit Vorkinn hos Fylkesmannen i Innlandet for faglige innspill og innspill til tekst.

 Øvrige dokumenter i saken:

(Publisert:20.11.2020 Sist endret:31.03.2021)