Blir moskusen den nye Trolltunga?

Den verdenskjente naturprogramskaperen Sir David Attenborough har satt telelinsa mot moskusen. Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen tror det kan gi utfordringer, og vil gi turfolk informasjon og stivalg som sikrer både moskus og villrein.

For å prøve å fange opp flest mulig av de som googler "musk ox Dovrefjell" med tanke på besøk til sommeren lanserer vi nå i samarbeid med reiselivet og Fylkesmannen i Innlandet moskusriket for å prøve å fange opp og veilede flest mulig av disse.

Sir David Attenborough har lagd en ny serie om verdens dyreliv. Denne ble sendt i Storbritannia i fjor høst, og NRK sender serien i løpet av 2020.

Serien er i ferd med å bli spredt til en rekke andre land, bl.a. til et stort antall seere i USA, https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/media/hot-nature-shows.html

I en av episodene er det fantastiske opptak av moskus på Dovrefjell, ref. innslaget på Dagsrevyen (NRK) https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201911/NNFA19112919/avspiller#t=20m11s.

Lanseringen av siden fikk oppslag i NRK1 (Norge i dag, Midtnytt, Innlandsnytt) - https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/202002/DKTL98022420/avspiller#t=9m37s

Tusenvis av «moskus-tilskuere» hver sommer

 Det er allerede mellom 10.000-15.000 turister som hver sommer besøker Dovrefjell for å se på moskusen, og etter den nye Attenborough-serien må en forvente økt tilstrømming. Dette er bra for reiselivet i regionen, men det gir også noen utfordringer for den unike villreinstammen som bruker samme område som moskusen - den blir skremt av turistene - og for turistenes sikkerhet.

Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen mente at dette er en god anledning til å prøve ut besøksforvaltning i praksis. Var det mulig å finne tiltak som både kunne gagne naturverdiene, lokalt reiseliv og de besøkende?

Ny nettside med informasjon og tips om stivalg
Særlig utenlandske besøkende til norske nasjonalparker planlegger reisen i god tid, og internett er den viktigste informasjonskilden. Fylkesmannen i Innlandet, Dovrefjell nasjonalparkstyre og Nasjonalparkriket Reiseliv har derfor jobbet for å få opp ei nettside; moskusriket.no som både informerer om Moskusstien (etablert for å kanalisere besøkende), guida turer for å se moskus (kommersielle, de er kanaliserende), hvordan du bør oppføre deg hvis du møter moskus og også informasjon om hvor det er mulig å sove og spise. Nettsiden er foreløpig kun på norsk, men vil om kort tid også komme i engelsk versjon.  

Siden blir etter hvert en del av nasjonalparkstyrets besøksrettede hjemmeside som er i arbeid, og følger merkevareprogrammet for norske nasjonalparker. Det lokale internettfirmaet Trollbinde på Dombås har utarbeidet sidene. De er i ferd med å opparbeide seg en stor kundekrets under merkevaren.

 Sikrer verdiskaping og også naturverdier

«Vi er hjemmeblinde for hvilke verdier vi har i de elleve nasjonalparkene i Innlandet. Engelsk overklasse oppdaget dette allerede på 1800-tallet, og stadig flere utenlandske turister oppdager det samme. Nå må vi legge en felles langsiktig strategi for hva vi ønsker med nasjonalparkene våre. Skal vi passivt la dem bli en arena for overturisme? Eller skal vi ta et aktivt grep for å sikre verneverdiene og øke lokal verdiskaping? spør Marit Vorkinn, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet.  

Nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre Carl S. Bjurstedt, forteller at moskusen på Dovrefjell i mange år har vært en stor attraksjon, og at potensialet for at den trekker mange flere besøkende er betydelig.

«Utfordringen er at moskusen trekker mye folk inn fra Kongsvoll og Grønbakken. Innover Stroplsjødalen er det nå så stor trafikk at en risikerer at trekkruten for villreinen rundt Snøhetta skal opphøre. Det er satt i verk kanaliseringstiltak, og det er helt essensielt for villreinen på Dovrefjell at det nå ikke blir mer folk innover i disse områdene. Vi håper at god og samla informasjon om hvor du kan gå for å se moskus, hvor du kan bestille en guida tur og sikkerhetsregler vil bidra til at vi får styrt besøket på en måte som naturen tåler. Det er i hvert fall verdt å prøve; alternativet vil være å innføre restriksjoner. Dersom vi samtidig kan bidra til å sluse flest mulig av turistene inn på lokale reiselivsbedrifter, er det en vinn-vinn-situasjon for alle», sier Bjurstedt. «I dag bruker bare knapt en tredel av moskusturistene guide, det er et mål å øke denne andelen.»

Reiselivet også opptatt av nasjonalparkene som merkevare

 Reiselivet er også opptatt av hvordan i felleskap verne det som kanskje er en av Innlandets fremste merkevarer. 

«Vi i reiselivet må bli viktige aktører for å ivareta verdiene i nasjonalparkene. Her ser vi ikke på reiselivet som en isolert næring, men som en del av løsningen på komplekse miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, søppel, og forurensning», sier reiselivssjef Ole Erik Bjørnstadhaugen.

«Samarbeid og dialog mellom forvaltningssida og næringen er nøkkelen for å sikre god forvaltning av nasjonalparkene og verneområdene. For at reiselivet skal kunne markedsføre og skape vekst ut av nasjonalparkene må den tilrettelegges. Nasjonalparkforvalterne er kunnskapsbærere. Når reiselivet skal finne de gode samarbeidspartnerne innen kommunikasjon og markedsføring av nasjonalparkene, er nasjonalparkforvalterne de som må komme først i pannebrasken», sier Merethe Sandum, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet.

For nærmere informasjon:

MS/CSB/MVO/OKB (Publisert:25.02.2020 Sist endret:15.02.2021)