Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Kafka og Weber drukner i papir...

Nasjonalparkstyret vedtok i desembermøtet et delegeringsreglement.  Dette sier hvilke organer i nasjonalparkstyret som kan gjøre hvilke vedtak, plasserer ansvar og sier også noe om organiseringen.

Prinsippet er å delgere avgjørelsesmyndighet lengst mulig ned i organisasjonen, dvs. til forvalterne, i flest mulig kurante saker.

Videre sier reglementet at styret skal ha et arbeidsutvalg med 5 medlemmer og (nytt) 3 ikke-personlige varamedlemmer.

For de som har kjennskap til kommunal fovaltning, er delegeringsreglement et kjent og sentralt begrep. Med de mange lover og forskrifter som skal forvaltes av mange organer i en kommune, blir dette ofte store og infløkte dokumenter. 

Vårt er vesentlig kortere, det er vedtektene, naturmangfoldloven og verneforskriteme og noen fler dokumenter som er våre rammer.

  • Etter noen definisjoner sies litt om organisering, bl.a at nasjonalparkstyret skal ha et arbeidsutvalg med 5 medlemmer og 3 ikke-personlige varamedlemmer.
  • Hva som er nasjonalparkstyrets ansvar og plassering av ansvaret i organisasjonen er oppsummerert.
  • Prinsippene for delegering hos oss er slåptt fast. Alls prinsippielle saker skal til nasjonalparkstyret, elles delegeres myndighet så langt ned som mulig. Hva som regnes som kurant blir definert, og det er bstemt at hvert nytt styre skal rulere reglementet.
  • Til slutt er delegering til arbeidsutvalg, leder og forvaltere gjennomgått, inludert retningslinjer for klagebehandling.
    For publikum er kanske det viktigste at dette sier noe om hvor lang tid det går før en sak kan behandles, jf. møteplanen

Om du fortsatt er interessert, så kan du se på reglementet her...

CSB (Publisert:29.12.2015 Sist endret:15.08.2018)