Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet

Kongen i Statsråd (2016 Foto: Kongehuset.no)
Kongen i Statsråd (2016 Foto: Kongehuset.no)

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt ny forskrift og ny avgrensing for nasjonalparken, og opprettet Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern.
Les nyheten på regjeringen.no her...

Så vidt vi kan se ved en rask gjennomlesning av innstillingen fra departementet følger vedtaket innstillingen fra miljødirektoratet. Innstillingen, nye forskrifter og nye vernekart finner du som lenker fra saken på Regjeringens hjemmeside.

For nasjonalparkstyret betyr dette at arbeid med ny forvaltningsplan må tas opp, sammen med arbeid med besøksstrategi. Det er positivt at vedtaket kom nå, slik at vi unngår usikkerhet i forhold til søknader for kommende sommersesong.

Brukere må merke seg at praktisk talt hele skytefeltet er vernet, med temmelig sammenfallende regler for det som er nasjonalpark og det som er landskapsvern. Noen viktige nyheter i forhold til situasjonen før vedtaket, ved første raske gjennomgang:

 • Blant annet krever organisert ferdsel nå tillatelse fra oss i hele området - også det nye landskapsvernområdet.
 • Sykling i landskapsvernområdet er ikke tillatt utover på Vålåsjø- og Snøheimvegene, og da kun i perioden 1juni .-15. juli.
 • Sykling i nasjonalparken kun på traseer godkjent i forvaltningsplan (som før):
  - Dindalshytta – Snøfjelltjønnin – Åmotsdalen (rute 1104 i hht DNT sitt rutenett)
  - Ryin – Vårstigsætra
  - Ryin - Bekkelægeret
  - (Tidligere var det lov å sykle på nye og gamle Snøheimvegen, ikke nå lenger, se over.)
 • Kun Vålåsjøvegen og Snøheimvegen blir liggende.
 • Rolstadsetrene fjernes og Einøvlingsdammen tilbakeføres.

Se her hva som er endret etter det nye vernevedtaket...

CSB (Publisert:20.04.2018 Sist endret:13.09.2018)