Dovrefjell nasjonalparkstyre på nett

Styret feirer de nye hjemmesidene...? Neida - 17-maitoget på Hjerkinn ved grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Og nasjonalfjellet bak. Foto:CSB
Styret feirer de nye hjemmesidene...? Neida - 17-maitoget på Hjerkinn ved grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Og nasjonalfjellet bak. Foto:CSB

Vi er som du ser nå på nett - til slutt. Arbeidet er mer omfattende en man skal tro, og direktoratet har krav til hva som skal være på plass ved publisering. 

Vi håper nettsidene vil gi bedre kontakt med publikum og bedre mulighet for å følge med og delta i prosessene.

Tilbakemelding på selve sidene kan du gi til nettredaktør (adresse nederst på siden).  Ved feil og mangler, vennligst oppgi lenke til siden det gjelder.  Si fra om det er ting du savner.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:15.08.2018)