Ekstraordinært styremøte 2.7. - innkalling

Hytta i Fokstugu LVO som striden står om
Hytta i Fokstugu LVO som striden står om, Foto: Lars Børve

I siste ordinære styremøte ble avtalt ekstraordinært styremøte for å behandle to saker: Ny søknad, etter signaler til hytteeier fra Klima- og miljødepartementet om mer liberal tolking av regelverket, om utvidelse av hytte i Fokstugu landskapsvernområde og veibelysning forbi Fokstugu gård i samme LVO. I tillegg kom en sak om ny kabling i Sandgrovbotn-Mardalsbotn BVO i tilknytning til eksisterende kraftanlegg.

CBJ (Publisert:02.07.2015 Sist endret:15.08.2018)