Statistikk over ferdsel i Dovrefjell, og litt til

Moskusturisme er den eneste organiserte ferdselen vi har statistikk for. (Manipulert foto: CSB)
Moskusturisme er den eneste organiserte ferdselen vi har statistikk for. (Manipulert foto: CSB)

Vi har laget en kort oppsummering av statistikk for organisert og uorganisert ferdsel i verneområdene våre.

Visste du at

  • omtrent 10 000 personer kommer hit for å se moskus hvert år, men bare 3 000 av dem går med guide?
  • omtrent halvparten av passasjerene med Snøheimbussen overnatter på Snøheim?
  • vernet i 2002 ikke betydde noe fra eller til for fotturtrafikken fra hytte til hytte, men at flere går rundt Snøhetta og færre mellom de andre hyttene etter at Snøheim åpnet i 2012?
  • stien mellom Snøheim og Snøhetta er den mest beferdede i området?


Vi har laget en kort rapport som går litt dypere enn punktene ovenfor (PDF, 5 sider). Du finner rapporten her...

 

Er du interessert i statistikk, finner du kanskje også glede i

Arealoversikt over verneområdene vi forvalter:

Område Verneform Areal Andel
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1698,6 km2 39 %
Knutshø landskapsvern 910,5 km2 21 %
Dalsida landskapsvern 647,7 km2 15 %
Eikesdalsvatnet landskapsvern 469,7 km2 11 %
Åmotan-Grøvudalen landskapsvern 154,4 km2 3,5 %
Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvern 141,6 km2 3,2 %
Torbudalen  biotopvern 94,35 km2 2,2 %
Fokstugu landskapsvern 79,43 km2 1,8 %
Hjerkinn/ Kongvoll/ Drivdalen landskapsvern 66,70 km2 1,5 %
Jora landskapsvern 49,70 km2 1,1 %
Flåman naturreservat 29,12 km2 0,67 %
Åmotsdalen landskapsvern 13,40 km2 0,31 %
Mardalen naturreservat 6,090 km2 0,14 %
Nordre Snøfjelltjønn naturreservat 3,111 km2 0,071 %
Bjørndalen naturreservat 2,026 km2 0,046 %
Areal som nasjonalparkstyret forvalter   4366,4 km2 100,0 %
Arealene er tatt fra kartobjektene. De kan avvike noe fra arealene i forskriftene.

 

For å sette det i nasjonal sammenheng:

Vernet landareal (Norge) per 31.12.2015

  Antall Areal km2 (inkl ferskvann) % av Norges landareal
Nasjonalparker 37 31 339 9,68 %
Landskapsvernområder 198 17 282 5,34 %
Naturreservater 2 166 6 217 1,92 %
Andre 465 445 0,14 %
Totalt 2 866 55 283 17,1 %
CSB (Publisert:05.07.2016 Sist endret:15.08.2018)