Ferdsel i det tidligere skytefeltet sommeren 2020

Siden om ferdsel i skytefeltet er oppdatert for sommeren 2020. Se 
snoheimvegen.no
english: eng.snoheimvegen.no

(Publisert:23.06.2020 Sist endret:31.03.2021)