Ferieavvikling

Vi har beredskap på hastesaker så langt råd.

Hastesaker er uforutsette saker av høy viktighet, som oppstår brått. Ikke at du plutselig kommer på du har glemt å søke.

Når det er ferieavvikling kan behandling av ordinære saker / henvendelser  ikke påregnes behandlet / besvart umiddelbart. På grunn av møteplan og ferielovas krav til avvikling, må du i juli måned regne med det kan være tomt i sekretariatet.

Send da til postmottak med kopi forvaltere og varsle aktuell(e) forvaltere på SMS.

Hvem kan kontaktes når sommer 2018:

Uke 28 (9.-13.7.) 29 (16.-20.7.) 30 (23.-27.7.) 31 (30.7.-3.8.) 32 (6.-10.8)
Carl Ferie Ferie Ferie Ferie Til stede fra 7.
Lars Til stede Ferie Ferie Ferie Ferie

Der det står "Ferie" med uthevet skrift, er vi ikke kontaktbare.  

Vi prøver å overlappe ferien minst mulig , men det er ikke rom for å spre to ganger 3-4 uker ferie uten overlapp mellom ca 20.6. og 10.8. 

I tillegg har begge forvaltere nådd en så langt framskreden alder at vi begge har ferielovas 5 ekstra dager og 9 ekstra "statsdager" som også skal avvikles.

(Publisert:06.07.2018)