Fyll ut riktig matrikkelnummer i søknader!

Veien til Børsjøen, Knutshø LVO.
Veien til Børsjøen, Knutshø LVO., Foto: Carl S Bjurstedt/DNPS

Når vi behandler søknader om motorisert ferdsel til, eller byggesaker på, hytter og andre bygg, trenger vi å vite hvor du skal og traseen du skal kjøre. Det er derfor viktig du oppgir
ENTEN riktig matrikkelnummer på eiendom / festet som identifiserer målet (hytte, seter)
ELLER korrekt posisjon for målet.
Uansett skal kjørerute oppgis i tillegg - på entydig vis. Komunene kan hjelpe deg med dette.
Ved fornying av tidligere tillatelse kan du normalt regne med at vi har disse opplysningene - oppgi da referanse til tidligere sak.

Søknader som ikke oppfyller dette kommer vi til å returnere for korreksjon. 

Vi må kunne kople byggesaker til riktig matrikkelnummer og og motorferdselssaker til riktig kjørerute og mål (det siste får vi om du har et matrikkelnummer eller posisjon på hytta).
Videre må vi vite kjørerute. For smøskutersøknader i Oppdal er det faste traseer du søker om kjøring etter - se kart... I andre kommuner bør du tegne på kart, eller beskrive entydig. 

I stats- og bygdeallmenninger er hytter og setre fester på gårds- og bruksnummeret til allmenningen. En god del søknader i allmenningene oppgir et matrikkelnummer som ikke er festenummeret i allmenningen, trolig søkers eget gårdsbruk eller bolig.
Vi har ikke kapasitet til å rydde opp i slike feil. Søknader som ikke fyller disse kravene blir returnert for korreksjon.

I stedet for matrikkelnummer kan du oppgi posisjon, helst grader-minutter-sekunder (ungår forvirring om sone som kan oppstå for UTM-referanser). I den interaktive kartløsningen vår ("kart" i toppmeny) kan du under fane "Analyse og datakilder" velge "Plott koordinat" og så klikke punktet du vil ha koordinater for.

Kommunene som mottar søknadene i første instans, er også bedt om å prøve å passe på dette.

Så sant mulig, anbefaler vi at dere sender søknader og annet som epost. Da går slike avklaringer raskere, i tillegg sparer dere postmottakene i kommunene og hos oss for arbeidet med å skanne dokumentene.

CSB (Publisert:12.05.2015 Sist endret:15.08.2018)