Hjerkinnhø - vedlikeholde av Gamle Kongeveg

I ekstremregnværet sommeren 2013 fikk Gamle Kongeveg over Hjerkinnhø i Hjerkinn og Kongsvoll landskapsvernområder store vannskader.  Befaring viste også at kantvegetasjonen, som neppe har vært ryddet siden veien gikk ut av bruk, er i ferd med å snevre inn veien, den bidrar også til vannproblemene.  Veien står på Veivesents verneplan for historiske veier, og de ønsker nå å gjøre tiltak for å  restaurere veien tilbake til det opprinnelige.

(Publisert:17.10.2014 Sist endret:15.08.2018)