Høring - mulig godkjenning av kjørespor til Tverrfjellet

Spor etter kjøring ved Tverrfjellet, august 2018
Spor etter kjøring ved Tverrfjellet, august 2018, Foto: DNPS/CSB

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk. Høringsfrist 10. mars.

Merk - grunnet problemer med dokumentproduksjon og -utsending i forbindelse med systemoppgraderinger er fristen utsatt fra 1. til 10.mars

Det har vært diskusjon om bruk, vedlikehold og status for det en del mener er et kjørespor fra søndre Snøfjellstjønna mot Tverfjellet i nasjonalparken i Oppdal. Resultatet av høring og videre behandling er ment å avklare dette.

Resultatet er ment å være retningsgivende for videre forvaltning av motorisert ferdsel inn til hytter ved Tverrfjellet. Det vil senere bli tatt inn i revidert forvaltningsplan.

Høringsdokumenter (klikk for å se dokumentet):

    1. Høringsbrev ...
    2. Sak 52/2018 i nasjonalparkstyret 10.12.2018 ...
    3. Høringsnotat ...

Vi ber om høringssvar på følgende:

    1. Prioritering mellom og argumenter for/mot fire alternativer for framtidig løsning.
    2. Synspunkter på periode for kjøring 
    3. Om det fortsatt bør tillates sommertransport på kjøresporet til Snøfjelltjønn evt.
        også videre mot Tverrfjellet for hytter lenger inne i fjellet enn Tverrfjellet.

Adresselisten omfatter hytteeiere som sokner til traseen.
NB! Listen baserer seg på oversikt over hyttene med eier  som vi har fått fra Oppdal bygdeallmenning. Denne oversikten opererer med en hytteeier for hver hytte. 
Mange hytter har flere eiere, men det forutsettes at den som står i adresselisten informerer øvrige eiere
- vi har ingen oversikt over disse.

Interaktivt kart over området i Naturbase...

(Publisert:08.02.2019 Sist endret:05.07.2020)