Knutshø: Norsk høyderekord for humlebol

Fjellhumle, Bombus balteatus, på fjellsmelle fra Finnshøa, Dovrefjell, juli 2014. Foto: F. Ødegaard
Fjellhumle, Bombus balteatus, på fjellsmelle fra Finnshøa, Dovrefjell, juli 2014. Foto: F. Ødegaard

Sju norske humlearter er knyttet til fjellet, særlig er mellomalpin sone med kalkrike blomsterrike heier perfekte biotoper. Dette finner vi mye av i fjellene våre - ikke minst i Knutshø landskapsvernområde.

Situasjonen for humler og andre pollinerende insekter er bekymringfull.  Klimaendringer og plantevernmidler er to viktige trusler.

Mildere klima kan føre til at fjellhumlene går høyere til fjells. Der fjelltoppene er lave, kan mildere klima etter hvert skape problemer for fjellhumlene, når de eventuelt ikke lenger får mulighet til å flytte oppover.  Dette problemet deler de med en rekke dyre- og plantearter i fjellet.

I fjor sommer fant insektforskeren Frode Ødegaard fra NINA et bol av alpehumle på toppen av Stororkelhøa (1524 moh). Dette er trolig det høyest beligende humlebolet som er funnet i Norge. Om det faktisk skyldes at humlene har trukket oppover, eller at ingen har lett etter humlebol på toppene, er usikkert, men i eldre litteratur er 13-1400 m angitt som høydegrense i Norge.

Humlene er som kjent avhengig av blomsterhonning, og med lange tunger er de godt tilpasset ikke minst planter av ertefamilien med lange kronrør. Den vakrel lyst blålilla setermjelten er en nøkkelplante for humlene i fjellet.

I Knutshø er det mange svær gode biotoper for fjellhumler, også på topper høyere enn Stororkelhøa. Så har du øynene med deg, er muligheten for ny norgesrekord til stede. Du må  ha litt flaks, du er avhengig å se at humla kommer ut av eller går inn i bolet, som gjerne er i et gammelt smågnagerbol.  Frode Ødegaard vil nok gjerne høre om det i tilfelle.

Humlene er noen imponerende skapninger. Selv om de er vekselvarme, må de ha kroppstemeraturen opp i 30-35 C for å komme seg ut å jobbe. Noe å tenke på når den doggvåte blomsterenga er full av humler før soloppgang, med 5-6 C i lufta. Eller når en humle flyr forbi der du går og småhutrer i Gore-texen på fjellet en halvsur sommerdag.

Carl S. Bj (Publisert:03.07.2015 Sist endret:15.08.2018)