Styremøte 11. mai (og protokoll fra 18.3.)

Protokollen er ikke godkjent enda, men alle saker ble vedtatt som innstillingen.

Koronasituasjonen gjør fortsatt at et ordinært fysisk styremøte vanskelig kan gjennomføres. Styremøtet blir derfor  nettmøte kl. 10. den 11. mai med Teams som møteverktøy. En sak, som er unntatt offentlighet, finner du (selvsagt!) ikke.

Protokoll fra forrige møte 18. mars ble lagt ut for en tid siden men på grunn av arbeidssituasjonen har vi ikke rukket å lage en egen nyhet på den,

Du finner innkallingen og protokollen på vanlig plass, her...

Saker til behandling

ST 16/2020

Sak - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO informasjonsskilt - nye bruer - helikopter -og ATV  Gamle Kongeveg Hjerkinnhø/ Kongsvoll / Vårstigen

ST 17/2020

Søknad om riving av gammel hytte og oppsetting av ny - Tjønnglupvegen 873

ST 18/2020

Søknad fra Arild Killi og Eli Kullungstad, Dombås, om å rive gammelt naust og sette opp nytt naust på ny tomt ved Mjogsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ST 19/2020

Søknad fra Ronny Tennfjord AS, Skodje, om å rive nåværende naust og sette opp nytt naust nærmere vannkanten på Einøvlingsvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ST 20/2020

Søknad fra Olav G. Nestande, Bjørner Hole og Per Hoelsbrekken, Lesja, om å rive gammelt naust og sette opp nytt og større naust ved Fillingtjønn i Dalsida landskapsvernområde

ST 21/2020

Søknad fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, om å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel ved nåværende bu og nytt naust på ny tomt

ST 22/2020

Søknad fra Terje Thorsteinsen, Lesja, om transport med ATV til hytte ved Gåsbu i Dalsida landskapsvernområde i 2020

ST 23/2020

Sak -behandling av klage fra Fylkesmannen i Trøndelag - feil hjemmel - Riving og nyoppbygging av Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796

ST 24/2020

Klage fra Ola Rolstad, Lesja, på dispensasjon til Dovre fjellstyre til å etablere ei kombinert tilsyns-, sanke- og oppsynsbu og et uthus i Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ST 25/2020

Sak - Anmeldelse (vurdering) - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - flyging med drone uten tillatelse (Unntatt offentlighet)

ST 26/2020

Saker til orientering - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.05.2020

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:15.02.2021)