Innkalling og protokoll, arbeidsutvalget 2. november 2020

Styret vedtok at arbeidsutvalget fikk fullmakt til å gjøre endelig godkjenning av besøksstrategien etter siste innspill, etter styremøtet .

Møtet blir 2. november på Teams, innkalling her ... Og protokoll her...

(Publisert:27.10.2020 Sist endret:31.03.2021)