Innkalling og sakliste til styremøte 15. juni

NB Oppdatert med en tilleggsak - 39/2017

Denne finner du nå her:

Styret (toppmenyen)
  -->Møtedokumenter 
    --> Møtepapirer styremøter 
       --> Styret 2017

Sakliste (titler) nedenfor:

ST 29/2017

Sak - Knutshø landskapsvernområde - Transport med bil til hytte ved Elgsjøen - 2017-2020 - Folldal Småbedrifter BIL

ST 30/2017

Sak - Knutshø landskapsvernområde - Motorferdsel i forbindelse med skadefelling og uttransport av kadaver - 2017-2020 - Tynset og Folldal kommuner

ST 31/2017

Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte ved Reinsvatnet (Torbudalen)

ST 32/2017

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - Varig inngrep - Restaurering av seterbu - Motorferdsel - 2017 - Transport med helikopter - Aurstølen gnr 79/09,10,11,12

ST 33/2017

Sak - Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde - Dispensasjon - restaurering/tilbygg av setersel på Myrasetra - helikoptertransport

ST 34/2017

Sak - Knutshø LVO - Pålegg om fjerning og dagbøter - Nybygg - Grillhytte satt opp uten søknad -Trøasetra i Orkeldalen - Per Ole Bjørndal

ST 35/2017

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - 2017 - Tilbygg til hytte ved indre Snøfjellstjønn - Hans Olav Sæther

ST 36/2017

Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - Utvidelse av uthuset på Reinheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn

ST 37/2017

Ny forvaltningsplan for moskus - høring

ST 38/2017

Sak - Forslag til forskrift om riding i Dovre kommune - høring

ST 39/2017 (ettersendt 14.6.)

Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2017 - 2021 - Veivedlikehold kjøresporet Snøfjellstjønnvegen - Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening

(Publisert:08.06.2017 Sist endret:15.08.2018)