Innkalling til møte i arbeidsutvalget 3. mai

Innkallingen er sendt ut og kan lastes ned her...
Som vanlig finner du den også under Styret (toppmeny) - møtepapirer - videre organisert ettet om det er  styre eller arbeidsutvalg og så etter år (se i venstremenyen på styresiden). 

Saker til behandling:

AU 4/2016 Søknad fra Aursjøvegen AS om mylling, brøyting og støvbinding med veisalt på Aursjøvegen i Torbudalen landskapsvernområde
AU 5/2016  Søknad fra Halvor Hektoen, Tynset, om transport med traktor til seter ved Vesl-Marsjøen i Knutshø landskapsvernområde
AU 6/2016 Søknad fra Helge Dragseth om å kjøre med ATV med belter til og fra bopel på Lundlia, Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, når veien er gjensnødd.
AU 7/2016 Ny, endret søknad fra Baseheimen om helikopterlandinger og midlertidig montering av katapult for takeoff av Jetman på Katthammaren i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.

 

 

Merk:
I sakene er under "andre dokumenter" en lenke til naturmangfoldlova. Denne kortlenken er blitt kapret og viser nå til en helt annen side. Korrekt lenke er nå http://bit.ly/NML-5

CSB (Publisert:29.04.2016 Sist endret:15.08.2018)