Innkalling til styremøte 7. april, kompetansesamling

Fra Lundlia. Omlegging av veien til Lundlia er en av sakene i møtet.
Fra Lundlia. Omlegging av veien til Lundlia er en av sakene i møtet.

Innkalling til konstituerende styremøte 7. april er nå sendt ut. I tillegg til konstituering med valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg, årsplan og møtekalender, er det en del tyngre søknader på saklista. Her er saklista... (9 Mb)
Som vanlig vil du også finne den i oversikten over årets møtepapirer.

7. og 8. april har Dovrefjell nasjonalparkstyre og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre felles kompetansedager på Dombås (Dovrefjell hotell). Program her...

Her er oversikt over de andre sakene:

  • Søknad om å bygge ny bru over Reppa og omlagt trase for Lundlivegen i Åmotan-Grøvudalen LVO
  • Dispensasjon for motorferdsel, midlertidige terrenginngrep og restaurering av Gamle Kongeveg over Hjerkinnhø, Kongsvoll og Drivdalen LVO
  • Tillatelse til å holde fuglehundprøver i området Hjerkinn-Kongsvoll, Fuglehundklubbenes Forbund 2016 - 2018
  • Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn 2016
  • Søknad om å bruke båtmotor på Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde
  • 110 delegerte saker til referat, nesten bare motorferdselsøknader, sier noe om hva sekretariatet i hovedsak har bedrevet mellom jul og påske...
CSB (Publisert:01.04.2016 Sist endret:15.08.2018)