JOBBE MED INFORMASJON, FJELL OG FOLK RUNDT DOVREFJELL OG RONDANE?

Nasjonalparkmoniumentet, Hjerkinnhø. (Foto: CSB / DNPS)
Nasjonalparkmoniumentet, Hjerkinnhø. (Foto: CSB / DNPS)

Hvis du vil være med å jobbe med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane og utvikle Besøkssenter villrein, alt med base på Hjerkinn, må du lese videre!

Sammen med villreinsenteret lyser vi nå ut et 3-årig engasjement som informasjonsmedarbeider. Vi viser til annonse på sidene på villreinsenteret...

Prosjektets varighet: 3 år fra oppstartsdato.

Ønska oppstart: snarest mulig.
Søknadsfrist: 28. januar 2020.
Kontakt daglig leder Raymond Sørensen ved spørsmål: 91 62 37 15.
Mer info om Norsk Villreinsenter på  www.villrein.no

Mer info om verneområdestyrene og verneområdene på
www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre/ og www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/

(Publisert:10.01.2020 Sist endret:15.02.2021)