Kjørebøker - har du sendt inn?

Den årlige transporten til Tjønnglupen før jakta. Her trenger vi aldri mase om rapport. Foto: Sivert Sæteren
Den årlige transporten til Tjønnglupen før jakta. Her trenger vi aldri mase om rapport. Foto: Sivert Sæteren

Vi har nå sendt ut kjørebøker for vintersesongen - til de som har returnert fra forrige sesong og har flerårige tillatelser.

Imidlertid er antallet mistenkelig lavt - og har du ikke sendt inn for forrige sesong, får du heller ikke ny. Les mer om det her...

Vi setter av en uke eller to på slutten av året eller tidlig i januar til å sende ut kjørebøker. Etterpå kan det hende vi må prioritere mye annet før vi rekker å sende ut til deg som har glemt det. Det er jo dumt om du plutselig trenger den!

Vi minner om at det står veldig tydelig i kjøreboka  at den skal returneres umiddelbart etter sesongen. Enten det er kjørt eller ei.

Les dette før du sender inn...

En ting til - har du fått tildelt gateadresse siden sist - skriv den på kjøreboka før du sender den, så vi får rett adresse på utsendingen. Postverket er i ferd med å bli veldig nøye på rett adressering.

Merk ellers at det nå er anledning til å ilegge gebyr ved manglende eller manglende utfylt kjørebok. Både Statens naturoppsyn og politiet har denne muligheten. 

CSB (Publisert:14.12.2017 Sist endret:15.08.2018)