Konstituerende styremøte 18. mars som nettmøte

Nettmøte. Illustrasjon fra Microsoft Teams
Nettmøte. Illustrasjon fra Microsoft Teams

Nasjonalparkstyrene med forvalter knyttet til fylkesmannen i Innlandet skulle hatt kompetansesamling på Lillehammer 17. og 18. mars og hadde planlagt konstituerende møter i de nye styrene i tilknytning til denne.

Koronasituasjonen har satt en stopper for dette, og heller ikke et ordinært styremøte på Hjerkinn kan gjennomføres. Styremøtet blir derfor tatt som nettmøte kl. 11. den 18.mars med Teams som møteverktøy. I tillegg til konstituering er det noen flere saker, men ettersom dette i utgangspunktet skulle være et kort møte, ikke så mange.

Du finner innkallingen på vanlig plass, her...

 

Saker til behandling

(1-3

ST 4/2020

Godkjenning innkalling og valg av godkjenner, referat- og delegertsaker)

Konstituering av Dovrefjell nasjonalparkstyre 2020-23, valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg med varamedlemmer. Andre valg.

ST 5/2020

Forslag til endret møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre for mai-desember 2020

ST 6/2020

Søknad fra Dovrefjell fuglehundklubb om dispensasjon fra båndtvangs-bestemmelsene i hundeloven i Joramo bygdealmenning 01.04.-15.04.2020

ST 7/2020

Søknad fra Inger Haugland, Folldal, om å arrangere terrengultraløp over bl.a. Storhøe i Knutshø landskapsvernområde 15.08.2020

ST 8/2020

Søknad om å rive gammel hytte og utedo og sette opp ny - Snøfjellstjønnvegen 796 "Halvfærre" - Bjørn Smeby

ST 9/2020

Søknad om bygging av anneks på bnr 54/4 i Torbudalen biotopvernområde - Arnt Vidar Bruseth

ST 10/2020

Søknad fra Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, om å sette opp kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

ST 11/2020

Søknad fra Jon Nørstebø, Lesja, om å skifte ut ei bu med nyere og større bu på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

ST 12/2020

Forslag fra Miljødirektoratet til miljøkvalitetsnorm for villrein

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:15.02.2021)