Kurs for guider og andre 2. juni

På tur i Åmotan (Foto: CSB)
På tur i Åmotan (Foto: CSB)

Vi arrangerte kurs for de som driver organisert ferdsel i nasjonalparken på Hjerkinn 2. juni. 

Foredragene fra kuret ligger som lenker fra kurstitlene i programmet under.

I tilegg finner du deltakerlisten med kontaktopplysninger her.

"Dovrevettreglene" og vilkår/retningsliner for organsisert ferdsel kommer som egen nyhet, og egen fast side.

 Kurs for moskusguider og andre guider 2. juni 2015

 

Klokken

 

Tema

Beskrivelse og innhold

Ansvarlig

09:30

 

Velkommen og bakgrunn for kurset


 

CSB

09:40

 

Verneplan for Dovrefjellområdet,  regelverk og forvaltningsplan m.m


Om vernebestemmelser og forvaltningsplan med hovedvekt på det som gjelder reiseliv og organisert ferdsel.

CSB

10:10

 

Forvaltningsplanen for moskus

Gjennomgang av dagens plan,.

Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

10:40

 

Pause

 

 

10:55

 

Bestandsutvikling, aldersbestemming, generelt om moskus

Om moskusstammen, utviklingen, mulige framtidige scenarioer. Dyrenes arealbruk. Oppførsel i forhold til moskus i felt. "Gode historier" som dere kan fortelle videre.

 

SNO v/ Tord Bretten

11:40

 

Nettbasert opplæringsverktøy for vertskap rundt nasjonalparker.

Nasjonalparkforvalterene i Oppland har tatt initiativ til å utvikle dette, og fått størtte fra Direktoratet. Vi trenger 1-2 pilotbedrifter i vårt område.

 

CSB

12:00

 

Lunsj

 

 

13:00

 

Oppsyn, problemhåndtering og sikkerhet, villreinen.

Om oppsynets oppgaver og arbeid, forhold til de som driver organsiserte aktiviteter. Kort om håndtering av håndtering av sikkerhet og problemer i felt med utgangspunkt i SNOs HMS-opplegg. Kort om villren, bruken av områden og hvordan ta hensyn til den ved aktiviteter ute.

 

Arne Johs Mortensen, Statens naturopsyn, oppsyn Dovrefjell

14:00

 

Pause

 

 

14:10

 

“Du er alltid velkommen i naturen når ingen merker du har vært her…”

Hvordan opptre i naturen, med utgangspunkt i lnt - LeaveNoTrace - er en opprinnelig amerikansk organisasjon som arbeider for et friluftsliv med minimal effekt på naturen og andre brukere. Foreleserene er en av de åtte norske med veiledergodkjenning  på høyeste nivå fra lnt

 

Britt-Mari Aldal, master educator LeaveNoTrace Norge, bachelor i friluftsliv fra HSF mm.

14:55

 

Trenger vi en “Code of conduct” – et sett “Dovrevettregler”?

Diskusjon med utgangspunkt i forslag fra CSB (ettersendes påmeldte). Forslaget er i stor grad en kopi av tilsvarende fra Svalbardguidene.

 

CSB/ALLE delt

15:40

 

Tema for neste kurs – forslag - ønsker


Neste år. Eller før?

ALLE. (Lekse før kursdagen: Tenk!)

16:00

 

Avslutning/oppsummering

 

 

 

SNO-naturveiledere: Egen dag med fangstminneparken, Viewpoint, fagdidaktikk. Beskjed seinere.

csb (Publisert:21.05.2015)