Kvisting Kongsvold - Reinheim - Åmotdalshytta

Skiruta mellom Kongsvold, Reinheim og Åmotdalshytta har ikke blitt kvista til vinterferien på grunn av vanskelige snøforhold.  

Snøforholdene i Stroplsjødalen er så vanskelige at det ikke var mulig for Statens naturoppsyn å stikke skiruta fra Kongsvold og innover dalen til vinterferien som planlagt. Det er så lite snø at det kom til å bli flere hundre meter mellom to stikker enkelte steder, og det gir falsk trygghet. Kalvella går delvis åpen, og isforholdene kan ende seg raskt. På elvebreddene er det også mye is og vanskelig å ta seg fram. 

Statens naturoppsyn har satt opp skilt ved Kongsvold og Grønbakken om at det ikke er satt opp stikker langs skiruta til Reinheim og Åmotdalshytta.

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:15.08.2018)