Løypa Reinheim-Åmotdalshytta er stukket

Vakkert på toppen av Larstelet, men merk blåisen mellom fotografen og snøskuteren. FOTO: A.J. MORTENSEN /SNO
Vakkert på toppen av Larstelet, men merk blåisen mellom fotografen og snøskuteren. FOTO: A.J. MORTENSEN /SNO

Løypa ble stukket 13.3.  av SNO. Går du turen,særlig om du skal nordover og ned Larstelet mot Åmotdalshytta, vær oppmerksom på at forholdene her er vanskelige og potensielt farlige.
Løypa Dindalshytta - Åmotdalshytta stikkes IKKE! Stikking fra Dindalen stopper ved hyttene ved Snøfjellstjønna.
Reinheim - Grønbakken ble stukket til vinterferien.

Det er mye iskjøving, og isen er dekt med tørr nysnø og vanskelig å se. Det er lett å skli og falle, og mye oppstikkende stein. Fall kan derfor gi avorlige konsekvenser. Det er ikke mobildekning i området.
Det var ikke mulig å merke en trygg trase for ferdsel på ski, på grunn av isen var det heller ikke mulig å sette stikkingen med tett nok avstand. Forholdene var slik at det strengt tatt var uforsvarlig å kjøre ned med snøskuter i forbindelsemed merkingen. Vi har fått tilsvarende beskjed fra Wiggo Vasshaug, tilsyn på Reinheim, som også ha tilsyn på Åmotsdalen, han var innover for å sjekke hytta og supplere proviant for en uke siden.

Blåis under tørrsnø på Larstelet 13.3. Merk hvordan SNOS snøskuter har sklidd. FOTO: A.J. MORTENSEN / SNO

Blåis under tørrsnø på Larstelet 13.3. Merk hvordan SNOs snøskuter og fotografen på føttene har sklidd! FOTO: A.J.. Mortensen, SNO.

Skal forholdene bli bedre, må vi få vær som smelter snøen og så overgang til nytt snøvær slik at snøen fryser fast i isen.

Vær ellers oppmerksom på at det er fangstaking på Åmotdalshytta - ca 500 m ut i 4 retninger.

Som i fjor stikkes ikke fra Dindalshytta til Åmotdalshytta. Stikking fra Dindalen (tar opp innafor Uvssætrin) viser lovlig skuterløype til hytter rundt Snøfjellstjønna og stopper der. (Hver hytte har adgang til 2 turer per vinter).

CSB (Publisert:18.03.2018 Sist endret:15.08.2018)