Løypestikking før påske

Fine forhold opp mot Larsurda. Tydeligvis en skiløper som har hatt et fint nedrenn til Reinheim.
Fine forhold opp mot Larsurda. Tydeligvis en skiløper som har hatt et fint nedrenn til Reinheim. , Foto: Arne Johs. Mortensen, SNO

Løypa Reinheim - Åmotdalshytta er nå stukket, over Larsurda. Stikkene tas ned umiddelbar over påske.

Grønbakken-Reinheim ble stukket til vinterferien og står noenlunde, men noen stikker kan ha ramlet ned pga snøsmelting. Ha alltidd med kart og kompass (og GPS evt) og vit hvordan du bruker det.

Det blir ikke stukket videre fra Åmotdalshytta mot Dindalshytta.

Det er Statens naturoppsyn som utfører denne stikkinga - de rapporterer følgende: 

Forholdene over Larsura var normalt gode, noe oppstikkende ur i enkelte partier, men det er jo vanlig her. Noe kjøving, men mindre enn de siste årene.

Vekslende føre med litt nysnø, men også harde partier enkelte steder. Temperaturene tilsier voks i påska, men kan nok være lurt med isklister eller feller i bakhånd.

CSB (Publisert:11.04.2019 Sist endret:15.02.2021)