Moskusstien blir merket nå

Veivisertavlene skal ut i terrenget. 170X30 10 mm cortanstål, med 50X50 plate som fot (graves ned). Tunge saker- 40 kg ca. Ingolf Røtvei med pakkramme, Eli Grete Nisja løfter tavleenden mens Håvard Rønning fester grep. Oppdal allmenning ved Ingolf og Håvard er leid inn på tjenestekjøp av Statens naturoppsyn til jobben. Eli Grete og fotograf var på befaring for endelig plassering av infotavler (nederst i artikkelen) for stien og for pilegrimsleden ved Jøroskloppa. (Foto: C. S. Bjurstedt)
Veivisertavlene skal ut i terrenget. 170X30 10 mm cortanstål, med 50X50 plate som fot (graves ned). Tunge saker- 40 kg ca. Ingolf Røtvei med pakkramme, Eli Grete Nisja løfter tavleenden mens Håvard Rønning fester grep. Oppdal allmenning ved Ingolf og Håvard er leid inn på tjenestekjøp av Statens naturoppsyn til jobben. Eli Grete og fotograf var på befaring for endelig plassering av infotavler (nederst i artikkelen) for stien og for pilegrimsleden ved Jøroskloppa. (Foto: C. S. Bjurstedt)

Moskusstien blir en pilot både på å styre besøkende unna følsomme områder ved hjelp av god tilrettelegging, og på å ta i bruk det nye designet for Norges nasjonalparker i en slik sammenheng. I går (31.5.) startet arbeidet med merking av stien. To arbeidslag - et med to fra Statens naturoppsyn + praktikant og  et med to fra Oppdal bygdeallmenning bar ut og plasserte ut merkemateriell på hver sin del av stien.

På grunn av snøforholdene blir nok ikke arbeidet ferdig før i andre halvdel av juni.


Merkepåle med ny logoArbeidslaget fra SNO ble fulgt av NRK. Reporteren håper innslaget kommer på i NRK Østnytt og Midtnytt (stien ligger i sin helhet i Oppdal) samt i Norge i dag tirsdag 6. juni.

Stien skal merkes med ca 1 m. høye trepåler med den nye nasjonalparklogoen. Pålene er ca 2"X4" ubehandlet malmfuru og er svartlakkert i toppen der logoen er frest inn. Pålene settes med varierende tetthet, der det trengs for å lede de som går stien.

Veiviserskilt Moskusstien. Ingrid Nerhoel er ca 170 høy.I stikryss settes opp veivisere i den nye designprofilen for nasjonalparker (bilde t.v.). Som det framgår av toppbildet, er dette temlig solide saker. Ingrid Nerhoel fra Villreinsenteret er ca 1,70, og veiviseren er lagd av 10 mm stålplate. Utviklingen av disse har vært et pilotarbeid og det har vært mye spill fram og tilbake med designansvarlige i Miljødirektoratet før endelig utforming var på plass. Dermed må de bæres ut, ut fra vekt og fasong ville snøskuterfrakt vært å foretrekke.

I tillegg skal plakaten nedenfor opp ved utgangspunktene - disse blir satt opp når stien er klar, og det blir utarbeidet en brosjyre. Mer utypende informasjon om hvorfor vi gjennomfører prosjektet finner du her...

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om åpning av stien. På grunn av en stor snøfonn over stikrysset ovenfor Kongsvoll er det litt usikkert når veiviseren der kan settes opp.

PLAKAT STARTPUNKTER MOSKUSSTIEN

CSB (Publisert:31.05.2017 Sist endret:15.08.2018)