Møte i nasjonalparkstyret 11.-12.6. - protokoll

Jetman over Eikesdalsvatnet i 2016?Ligger nå under møtepapirer - styret 2015. Av de mer spesielle sakene var at styret sa ja til 30 helikopterlandinger på Katthammaren i Eikesdalsvatnet LVO neste år, for å muliggjøre take-off for Jetman. En tung sak var krysingen avHemtjørnbekken i Knutshø LVO, skulle GLB få beholde kulverten, bygge ny bru eller nøye seg med et kjørevad over bekken?

(Publisert:23.06.2015 Sist endret:15.08.2018)