Nå kommer post fra oss digitalt

Fylkesmannen i Oppland som tar seg av våre post- og arkivtjenester går nå over til å sende alle brev digitalt. Dermed gjør vi det også. Du bør derfor ha opprettet digital postkasse (Digipost eller e-boks).

Bedrifter og organisasjoner MÅ sørge for registrering i enhetsregisteret.

Det er folkeregisteret / enhetsregisteret som vil bli base for all utsendelse av post i framtiden.

Om du ikke har digital postboks, kommer brev fortsatt i posten, med en del dagers forsinkelse – det går da via et nasjonalt utskriftssenter og sendes som papirbrev. Men du får det ikke i postkassen om du har elektronisk postboks og ikke åpner den.

Vi har i stor grad brukt e-post. Dette er en usikker forsendelsesmåte, og vi vil etter hvert gå over til digital forsendelse av det som tidligere har gått som e-post. Med digital post kan vi også sende sensitive opplysninger.

Du kan også sende post til oss digitalt... – «Send sikker melding» via ID-porten. Her kan også sensitive opplysninger sendes. Og har du en sak fra før og har tilleggsopplysninger / spørsmål, oppgir du saksnummer og sparer postmottak og arkiv for mye arbeid.

NB – send til Fylkesmannen i Oppland (fra 1.1.2019 Innlandet) og pass på det framgår i tittel det skal til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

NB: Motorferdselsaker og byggesaker skal du som før sende via kommunen, ikke direkte til oss.

Du finner grundigere informasjon hos Fylkesmannen … - blant annet om hvordan du skaffer deg digital postboks.

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:05.07.2020)