Nasjonalparkstyret vil ha endrede sykkelregler

På tur på Vålåsjøhøvegen, juli 2008. Her kan du sykle, men kun 1.6.-15.7. og ikke på elsykkel. Det siste er styret uenig i. Det samme gjelder Snøheimvegen. (Foto: CS Bjurstedt ©)
På tur på Vålåsjøhøvegen, juli 2008. Her kan du sykle, men kun 1.6.-15.7. og ikke på elsykkel. Det siste er styret uenig i. Det samme gjelder Snøheimvegen. (Foto: CS Bjurstedt ©)

I styremøtet 24.-25.6. ba styret leder i samarbeid med forvalterne utarbeidet et brev om sykling og bruk av elsykkel på Snøheim og Vålåsjøhøvegen i de periodene det er tillatt å sykle på vanlig sykkel. Styret er lite fornøyd bl.a. med at det skilles mellom vanlig sykkel og el-sykkel den perioden det er lov og sykle.

Hovedpunktene i brevet:

Nasjonalparkstyret krever at Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet omgående sørger for at

  1. det blir tillatt å bruke elsykkel på Snøheim- og Vålåsjøhøvegene i den perioden det er lov å sykle der.
  2. det før årets villreinjakt blir tillatt å bruke sykkel - også elsykkel- på Vålåsjøhøvegen
  3. det ikke er sykkelforbud i verneforskriften for turveien til Viewpoint Snøhetta, heller ikke el-sykkel.

Brevet i sin helhet kan du lese her...

Se vår side om sykling i verneområdene for å lese om gjeldende regelverk - sykkel.dovrefjell.com... (lenke til side som blir holdt oppdatert om reglene endres).

(Publisert:30.06.2019 Sist endret:15.02.2021)