Naturen får skytefeltet tilbake

F16 slipper bomber over Dovrefjell
F16 slipper bomber over Dovrefjell, Foto: Forsvaret

Snart er prosessen med å føre Hjerkinn skytefelt tilbake til naturen halvveis.  Men det er vanskeligere å lage natur enn å ødelegge natur... Se reportasje i NRK Østnytt fra 16.10.2014...

Et enstemming Storting har bestemt at det skal brukes mer enn en halv milliard kroner på å gi skytefeltet tilbake til naturen.  Stortinget har videre bestemt at området når det er klart, skal vernes etter naturmangfoldloven. Se mer om arbeidet med vern av skytefeltet hos Fylkesmannen i Oppland... 

(Synes du en halv milliard høres mye ut. Jo da. Men det er ikke mer enn en rundkjøring på en motorvei, sånn omtrent)

(Publisert:20.10.2014 Sist endret:15.08.2018)