Manger midler til merkevaren

Bevilgningene til å innføre merkevaren er for små mener nasjonalparkstyrene.  

Etter intiativ fra styreleder for Langsua, Olav Olstad, har styrelederne for de 7 nasjonalparkene med areal i Oppland sendt brev til Klima- og miljødepartementet. Departementet oppfordres til å øke bevilgningene til implementering av merkevarestrategien for nasjonalparkene.

Brevet til Klima- og miljødepartementet finner du her. Det pekes bl.a. på paradokset i forholdet mellom ressurser til kultur- og naturarven. Eksempelvis har maihaugen med 170000 årlige besøkende 75 årsverk og et bevilgning fra Staten på 45,5 Mkr. Jotunheimen nasjonalpark med ca 250000 besøkende har tre og et halvt årsverk og en statlig bevilgning på 1,5 Mkr til tiltak + drifts- og lønnsmidler - rundt 5 Mkr totalt.

(Publisert:19.05.2015 Sist endret:15.08.2018)