Innkalling XO styremøte 24. april

Innkalling til ekstraordinært styremøte ligger nå under styrepapirer - 2017. Møtet gjelder uttalelser til verneplan for skytefeltet og reviderte forskrifter for nasjonalparken. Videre er uttalelse til ny forvaltningsplan for moskus tatt med.

Lenke direkte til innkalling (PDF)...

(Publisert:19.04.2017)