Tilleggssak møtet i nasjonalparkstyret 15.6.

Møteinnkalling til 15.6. er nå oppdatert med en tilleggsak:

Søknad om vedlikehold av kjøresporet Snøfjelltjønnvegen i Oppdal (sak 39/17). Se forrige nyhet for å finne den i innkalling/sakliste.

Vi fikk komprimert den reviderte innkallingen til å ta mindre plass enn både opprinnelig møteinnkalling med sakliste og den ettersendte saken (sendt ut til styremedlemmene 13.6.) hver for seg, derfor legger vi ikke ut tilleggsaken separat.

(Publisert:14.06.2017 Sist endret:15.08.2018)