Transport til hytter ved Tverrfjellet - høring frist 26.11.

Søndre Snøfjellstjønna. Tverrfjellet ligger bak i tåka.
Søndre Snøfjellstjønna. Tverrfjellet ligger bak i tåka.

Høringsforslag til delrevisjon av forvaltningsplanen for Dovrefjell hva gjelder transport til hyttene ved Tverrfjellet og eventuell godkjenning av kjørespor dit sendes på høring med frist 26.november (6 uker).

Høringsuttalelser sendes til Dovrefjell nasjonalparkstyre, helst elektronisk via sikker melding inn hos Fylkesmannen (oppgi Fylkesmannen i Innlandet og referanse 2019/1498) eller til fminpost@fylkesmannen.no (husk referanse).

Det er da kort tid igjen til styremøtet 9. desember og det oppfordres til å sende uttalelser snarest råd. Godkjenning av høringsdokumentet kom først 27.9. og kom i tillegg i en periode med møte i nasjonalparkstyret og både planlagt og ikke-planlagt fravær så det har tatt noe tid før utsendelse herfra.

Selve høringsdokumentet er vedlegg 1 til dette brevet. Det foreligger to alternativer:

  1. Det primære der det ikke godkjennes kjørespor videre fra sørenden av søndre Snøfjellstjønna til Tverrfjellet
  2. Det sekundære med godkjenning av sporet videre.

Begrunnelsen for rangering av de to alternativene framgår av sak 9/2019 i nasjonalparkstyret (vedlegg 2). I korte trekk er det dette som er minst i konslikt med verneverdiene. I tillegg kommer at nasjonalparkstyret kan gjøre endelig vedtak om mindre restriksjoner enn i høringsforslaget, men ikke motsatt.

Direktoratets godkjenning av høringsforslaget er vedlegg 3 denne publiseringen (som er identisk med høringsbrevet). Øvrige dokumenter er lenket videre i høringsforslaget.

Vedlegg:

  1. Høringsnotatet
  2. Sak 9/2019 i nasjonalparkstyret - vedtak av høringsnotatet
  3. Godkjenning av høring fra miljødirektoratet

Se også dokumenter i innledende høring...

CSB (Publisert:15.10.2019 Sist endret:10.01.2020)