Ny forvaltningsplan for moskus

Moskus på innmark på Kongsvoll om våren. Foto: DNPS / Dovrefjellrådet
Moskus på innmark på Kongsvoll om våren. Foto: DNPS / Dovrefjellrådet

Fylkesmannen i (Sør-)Trøndelag kom like før jul med ny forvaltningsplan for moskusen på Dovrefjell. Dette er tredje generasjon av denne planen og den er gjeldende fra publiseringsdato.

Nytt er blant annet at planen tar opp forholdet mellom folk som vil se moskus og villreinen og at det er satt et bestandsmål (200 vinterdyr).

10-12.000 personer i året besøker området med hovedformål å se moskus. 7-8.000 av disse går på egenhånd uten guide. Blant disse finner man en del uvettig oppførsel både i forhold til moskus og rein.

Planen har som mål å beholde den etablerte bestanden av moskus på Dovrefjell innenfor et definert kjerneområde. Moskusen skal ikke etablere seg på helårsbasis utenfor det definerte kjerneområdet. Kjerneområdet er på 340 km2 hvor av 174 km2 i Oppdal kommune, 147 km2 i Dovre kommune og 19 km2 i Lesja kommune. I forvaltningen skal det tilstrebes at moskusbestanden og ferdsel knyttet til den ikke truer de naturlig tilhørende artene i økosystemet og at konfliktnivået mellom moskus og mennesker holdes på et lavt nivå. Innenfor denne rammen skal bestanden få utvikle seg mest mulig naturlig, og den bør ikke overstige 200 vinterdyr.

Du finner planen permanent via toppmenyen: Lesestoff - Håndbøker og veiledere.

(Publisert:02.01.2018 Sist endret:15.08.2018)