Nytt om revisjon av forvaltningsplanen

Selv om enkelte oppfatter det slik, er det ikke slik vi stiller oss til forsøk på medvirkning!
Selv om enkelte oppfatter det slik, er det ikke slik vi stiller oss til forsøk på medvirkning!

Forvaltningsplanen skal revideres. Arbeidet er i startfasen. Per i dag er det vedtatt prosjektplan og framdriftsplan.  Sistnevnte er samkjørt med verneplanprosessen for Hjerkinn skytefelt. 

Følg med på prosjektsiden om du vil medvirke (lenke under).  Hver  gang denne siden opdateres, legger den seg på topp i nyhetslisten.

Du kan abonnere på nyheter og deved bli varslet på epost.

Siste oppdatering.  Gå til projektsiden for å følge med.

  • 05.01.15 Prosjektplan og framdriftsplan lagt fram.  Høringsfrist ikke satt, men merknader bes sendt så snart som mulig.
(Publisert:19.01.2015 Sist endret:15.08.2018)