Nytt styremedlem

Kurt Fossum
Kurt Fossum

Tynsets styrerepresentant, Christian Steenland, har fått fritak fra sine verv i kommunen og går derfor ut av nasjonalparkstyret. Etter forslag fra kommunen har Miljødirektoratet oppnevnt Kurt Fossum i hans sted.

(Publisert:14.12.2016 Sist endret:15.08.2018)