Oppdatering av sidene etter vernevedtaket for Hjerkinn

På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)
På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Per i dag er ikke NATURBASE oppdatert for nasjonalparken og det nye Hjerkinn LVO m/ BV. Faktaarkene er heller ikke oppdatert / produsert, og kartinnsynet i NATURBASE viser ikke de nye verneområdene. Inntil videre er det lagt ut "døde" (PDF-)kart.

Vær klar over at det er en del endringer i § 3 i verneforskriften for nasjonalparken som vil kunne ha betydning for behandling av søknader som behandles etter vedtak av utvidet vern. 

DNT Oslo og omegn har overtatt ansvaret for Snøheimbussen. Mer informasjon og rutetider her... 

Direkte lenke til info om ferdsel på Snøheimvegen og i det nedlagte skytefeltet på snoheimvegen.no

Vi har også lagt ut informasjon om Moskusstien på norsk, engelsk og tysk. Se
  - moskusstien.no
  - muskoxtrail.no
  - moschusochsenweg.no

Dovrevettreglene har nå direkte lenke - dovrevett.no - de har også fått en oppdatering etter utvidet vern.

(Publisert:24.05.2018 Sist endret:15.08.2018)