Postlista (snart) ajour

Det er Fylkesmannen som journalfører og arkiverer våre dokumenter, og særlig i 2015 og 2016 har det vært etterslep på journalføring spesielt av utgående post, grunnet manglende kapasitet hos arkivet.

Dette er nå i ferd med å bli  rettet opp, og alle dokumenter blir i nær framtid tilgjengelige i OEP...

(Publisert:15.10.2017 Sist endret:15.08.2018)