Protokoll fra XO styremøte 24. april

Protokoll fra ekstraordinært styremøte ligger nå under styrepapirer - 2017. Møtet gjaldt uttalelser til verneplan for skytefeltet og reviderte forskrifter for nasjonalparken.

Uttalelse til ny forvaltningsplan for moskus ble utsatt på grunn av tidsnød.

Lenke direkte til protokoll og protokoll med samla sak (PDF)...

(Publisert:19.04.2017 Sist endret:15.08.2018)