Protokoll styremøte 10.12.2018

Styremøte 10.12.2018 - protokollen er nå lagt under møtepapirer, evt her...

På grunn av omlegging av systemene i forbindelse med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark til Innlandet fra 1.1.19 har disse vært ute av drift og først i dag 11.1. kunne protokollen ferdigstilles.

(Publisert:11.01.2019 Sist endret:05.07.2020)